OSP Prochowice

Ochotnicza Straż Pożarna

Główne menu


PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

23-02-2012 18:13:48

Ochotnicza Straż Pożarna w Prochowicach jest Organizacją Pożytku Publicznego. Pozwala to nam na korzystanie z odliczeń podatkowych (podatek PIT). Aby przekazać na nasze potrzeby 1% Waszych podatków wystarczy tylko w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisać nr KRS 0000116212 oraz wskazać naszą jednostkę OSP Prochowice woj. dolnośląskie.

Przykład dla PIT 37 :

pit.jpg

http://www.zosprp.pl/?q=1procent

Wzór można wydrukować i przekazać osobie rozliczającej PIT, lub zrobic to samemu.
Każda osoba rozliczająca się z Urzędem Skarbowym może tego dokonać , mogą to być zarówno rodzice, znajomi czy koledzy.

To nic nie kosztuje darczyńcę. Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000116212. Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%" tj. wpisać nazwę OSP.

Na podstawie powyższych trzech informacji Urząd Skarbowy przeleje pieniądze do Związku, oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla wskazanej jednostki.

1procent.jpg

Powrót do listy