OSP Prochowice

Ochotnicza Straż Pożarna

Główne menu

Adres siedziby, kontakt


Wrocławska 65, 59-230 Prochowice
gm. Prochowice, pow. legnicki
woj. dolnośląskie, Polska
Adres do korespondencji: jak wyżej


Tel.: (76) 858 46 08
Faks: (76) 858 46 08
E-mail: prochowiceosp@web.osp.org.pl.
Strona: prochowiceosp.osp.org.pl

Pełna wersja strony : http://ospprochowice.isgreat.org/

tel. Alarmowy 998 , 112

Rejestry

0000269809
390205323


691-215-92-59

KSRG ID 17102

MSK ID  369-50 , 369-51 , 369-52

 

Finanse

 

Numer konta: 63 8669 0001 0341 3959 2000 0001

 

Administrator Strony WWW:

druh Żochowski Paweł

tel. 608413862

orzech.priv@poczta.fm

 

 


O nas


Misja


1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.


Obszary działań

Gmina prochowice


Bezpieczeństwo publiczne

- Ratownictwo i ochrona ludności


Kategorie

organizacja pozarządowa